Inmunodifusión Radial

Alfa 1-Glicoproteína ácida

Antitrombina III

Complemento C3

Complemento C4

Complemento C3 + C4 combi

Cadenas libres Kappa

Cadenas libres Lambda

Cadenas libres Kappa + Lamda combi

Inmunoglobulina A total

Inmunoglobulina G total

Inmunoglobulina M total

Inmunoglobulina A+G+M combi

Transferrina